QUESTIONS?

Here is an overview of the most frequently asked questions we have answered, but if you do not find what you are looking for, do not hesitate to contact us!

ASK A QUESTION

WHAT YOU
ASK US 
THE MOST

Trampolíny nemají omezený věk. Doporučený věk je od 3 let. Pro menší děti do 3 let však máme batoliště, které je navíc zdarma. Nabízíme zábavu pro celou rodinu.

Váhový limit pro skákání na trampolínách je cca 120 kg.

Doporučujeme pohodlné sportovní oblečení. Protiskluzové ponožky jsou pro skákání na trampolínách nezbytností. Za 50,- se dají u nás zakoupit. Pokud si donesete své protiskluzové ponožky, můžete skákat v nich.

Do naší areny nejsou rezervace třeba. Můžete přijít kdykoliv v naší otevírací době.

Prozatím nabízíme kávu, pití a snacky z automatu. Bistro připravujeme.

Ano, každý návštěvník naší areny musí mít vyplněné prohlášení odpovědnosti, které se vyplňuje na místě. Do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce. Od 15 od 18 let může zákazník přinést vyplněný a podepsaný “Souhlas zákonného zástupce a souhlas se zpracováním osobních údajů” (ke stažení na našich stránkách).

Ne, pokud jste se registroval při první návštěvě, další registrace nejsou třeba. Na recepci pouze nahlásíte své jméno a obsluha si vás v systému již vyhledá.

Kompletní ceník naleznete na našich stránkách.

HOP Arena nabízí nejen trampolíny, ale také lezeckou zeď, vybíjenou nebo Ninja dráhu. Kompletní soupis atrakcí naleznete na našich stránkách.

Protiskluzové ponožky jsou u nás povinné z bezpečnostních a hygienických důvodů. Díky nim trampolíny nekloužou. Samozřejmě si ponožky doma můžete vyprat a použít při další návštěvě.

Při vstupu dostanete na ruku barevný náramek. Jakmile váš čas vyprší, barva vašeho náramku bude oznámena do mikrofonu.

Ano! Více informací naleznete na našich stránkách.

Ano! Více informací naleznete na našich stránkách.

Věci si můžete odložit do skříněk. Boty si můžete uložit do botníků.

Jsme v Čestlicích, ulice Obchodní 112.

Ano, pro vice informací pište na info@hoparena.cz

Samozřejmě mohou.

Ne, neskákající doprovod nic platit nemusí.

Máme otevřeno každý den od 10 do 22 hodin.

Ano, wifi je u nás pro zákazníky zdarma.

Ano, je to u nás super i v létě.

Ano, kartou se u nás platit dá.

Kontaktovat nás můžete buď emailem info@hoparena.cz nebo telefonem na 602 224 668.

Trampolines do not have an age limit. The recommended age is 3 years old. For the younger children, less than 3 years old, we have a toddler area, which is free. We offer entertainment for the whole family.

The weight limit for jumping on the trampolines is approximately 120kg.

We recommend comfortable sportswear. Anti-slippery socks are a requirement for jumping on the trampolines. They are available for purchase for 50,- at the arena. If you bring your own anti-slippery socks, you can jump in them.

You don´t need a reservation to our arena. You can come anytime during our business hours.

Bistro is being prepared. In the meantime, we offer coffee, beverages and snacks from vending machines.

Yes, every customer of our arena must have a filled out liability waver, which is filled out on the spot. Up to 15 years of age, the entry is allowed only with a legal supervisor. From 15 to 18 years of age, a customer can bring a filled out and signed “Consent of a legal representative and a consent to the processing of personal data” (download here).

No, if you have registered the first time you visited, no other registration is necessary. You will only say your name at the reception and our staff will look you up in our system.

The complete price list is available on our website.

HOP Arena offers not only trampolines, but also a climbing wall, dodgeball or Ninja warrior trail. The complete list of attractions can be found on our website.

Anti-slippery socks are necessary for hygienic and safety reasons. Thanks to them, the trampolines are not slippery. Of course, you can wash the socks at home and use them on your next visit.

You will get a coloured bracelet on your hand upon arrival. As soon as your time has expired, the colour of your bracelet will be announced through the sound system.

Yes! More information is available on our website.

You can store your personal belongings in the lockers. Shoes can be stored in the shoe holders next to the reception.

We are in Čestlice, street Obchodní 112.

Yes, for more information contact info@hoparena.cz

No, non-jumping supervisors do not pay anything.

We are open every day from 10am till 10pm.

Yes, there is a free Wi-Fi for our customers.

Yes, it is fantastic there even in the summer.

Yes, it is possible to pay by credit card at the arena.