У вас есть вопросы?

Ниже приведен обзор наиболее часто задаваемых вопросов, на которые мы ответили, но если вы не найдете то, что ищете, не стесняйтесь обращаться к нам!

Задайте вопрос

Часто задаваемые вопросы

Trampolíny nemají omezený věk. Doporučený věk je od 3 let. Pro menší děti do 3 let však máme batoliště, které je navíc zdarma. Nabízíme zábavu pro celou rodinu.

Váhový limit pro skákání na trampolínách je cca 120 kg.

Doporučujeme pohodlné sportovní oblečení. Protiskluzové ponožky jsou pro skákání na trampolínách nezbytností. Za 50,- se dají u nás zakoupit. Pokud si donesete své protiskluzové ponožky, můžete skákat v nich.

Do naší areny nejsou rezervace třeba. Můžete přijít kdykoliv v naší otevírací době.

Prozatím nabízíme kávu, pití a snacky z automatu. Bistro připravujeme.

Ano, každý návštěvník naší areny musí mít vyplněné prohlášení odpovědnosti, které se vyplňuje na místě. Do 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce. Od 15 od 18 let může zákazník přinést vyplněný a podepsaný “Souhlas zákonného zástupce a souhlas se zpracováním osobních údajů” (ke stažení na našich stránkách).

Ne, pokud jste se registroval při první návštěvě, další registrace nejsou třeba. Na recepci pouze nahlásíte své jméno a obsluha si vás v systému již vyhledá.

Kompletní ceník naleznete na našich stránkách.

HOP Arena nabízí nejen trampolíny, ale také lezeckou zeď, vybíjenou nebo Ninja dráhu. Kompletní soupis atrakcí naleznete na našich stránkách.

Protiskluzové ponožky jsou u nás povinné z bezpečnostních a hygienických důvodů. Díky nim trampolíny nekloužou. Samozřejmě si ponožky doma můžete vyprat a použít při další návštěvě.

Při vstupu dostanete na ruku barevný náramek. Jakmile váš čas vyprší, barva vašeho náramku bude oznámena do mikrofonu.

Ano! Více informací naleznete na našich stránkách.

Ano! Více informací naleznete na našich stránkách.

Věci si můžete odložit do skříněk. Boty si můžete uložit do botníků.

Jsme v Čestlicích, ulice Obchodní 112.

Ano, pro vice informací pište na info@hoparena.cz

Samozřejmě mohou.

Ne, neskákající doprovod nic platit nemusí.

Máme otevřeno každý den od 10 do 22 hodin.

Ano, wifi je u nás pro zákazníky zdarma.

Ano, je to u nás super i v létě.

Ano, kartou se u nás platit dá.

Kontaktovat nás můžete buď emailem info@hoparena.cz nebo telefonem na 602 224 668.

У наших батутов нет ограниченние возраста. Рекоммендуемый возраст от 3 лет. Для детей до 3 лет у нас кроме того специальное развлечение для малышей, которым можно пользоваться бесплатно. Мы предлагаем развлечение для всей семьи.

Лимит веса для прыжков на батутах приблизительно 120 килограммов.

Мы рекоммеднуем удобную спортивную одежду. Необходимостью являются противоскользящие носки. У нас их можно купить за 50 крон. Если вы принесете с собой собственные противоскользящие носки, вы можете прыгать в них.

В нашу HOP Arena  бронирование не нужно. Вы можете посетить ее в любое врема часов работы.

В настоящее врема мы предлагаем кофе, напитки и снек из торгового автомата. Мы также подготовливаяем закусочную.

Да, у каждого посетителья нашей арены должно быть заявление об ответственнности, которое заполняется на месте. Посетителям в возрасте до 15 лет вход разрешен только в сопровождении законного заступителя. Посетители в возрасте с 15 до 18 let  могут принести с собой запольненый и подписанный документ Согласие законного заступителя и Согласие на обработку личных данных (можно скачать здесь).

Нет, не должны,  в случае, если вы уже регистрировались при первом посещении. В приемной вы только сообщите свое имя и оператор найдет вас в системе.

Полный прайс-лист вы найдете на нашем сайте.

HOP Arena  предлагает не только батуты, но и скалодром, вышибалы или путь Ниндзя. Полный список атракционов вы найдете на нешем сайте.

Противоскользящие носки у нас обязателные для безопасности и гигиены. Благодаря им батуты не скользкие. Конечно, что вы можете носки дома постирать и пользоваться ими при следующем посешении.

При входе вы получите на руку цветной браслет. Как только ваше время истечет, цвет вашего браслета будет обьявлен через микрофон.

Да! Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте.

Вещи можно поместить в шкафчики. Обув можно хранить в других шкафчиках.

Мы в Честлице, улица Obchodní 112.

Да, более подробную информацию получите на сайте info@hoparena.cz

Нет, сопровождающие лица, которые не прыгают, не дольжны платить билет.

Наше рабочее время каждый день с 10 до 22 часов.

Да, wi-fi у нас для наших посетителей бесплатно.

Да, картой у нас оплачивать можно.